spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Ahşap Çatı Yazdır E-posta

AHŞAP ÇATI :

Çatının Tahtasız Mertek Üzeri Isı Yalıtım Şekli (ROOFMATE PS ile )
Isı köprülerini önlemek için ısı yalıtımı mertekler üzerine sürekli ve kesintisiz yerleştirilir. Bu uygulama için çatı kaplamasının ağırlığına, kar vs. gibi yüklere karşı mukavemetli bir yalıtım malzemesi gerekir. Bu özelliklere sahip ROOFMATE PS levhaları kırma çatıların yalıtımında önemli avantajlar sağlar;

-Levha çevresindeki lamba zıvanalar sayesinde ısı köprüsüne meydan vermeyen kesintisiz bir yalıtım tabakası oluşur.
-Levhalar nemden zarar görmez, dolayısı ile yağmur suyu veya neme karşı koruma gerektirmezler.
-ROOFMATE PS levhaları baskı çıtalarının levha üzerine aktardığı sabit ve mertek aralığına göre 100 kg'a kadar yüklere dayanacak yeterli mukavemete sahiptir. Ancak uygulama esnasında mertekler üzerinde yürünmelidir.
-Isı yalıtımının çatı üstünde sürekli ve kesintisiz olması, aşırı sıcaklık değişmelerinin neden olduğu gerilmelere karşı bütün çatı sistemini korur ve ısı köprülerini yok eder.
-Birbirine kenetlenmiş sert yalıtım levhalarının oluşturduğu kesintisiz yüzey çatının yatay yüklere karşı mukavemetini artırır.
-Hava şartlarından bağımsız kolay yerleştirilebilir, uygulaması basittir.
-Çatı tahtasına göre daha hızlı uygulanır. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
-Çatı altındaki mekanı, ister yaşam mekânı ister çatı arası olarak kullanım imkânı sağlar.

Su yalıtımı
Isı yalıtım üzerine ve baskı çıtalarının altına buharı geçiren bir su yalıtım örtüsü serilmelidir.

Isı yalıtımı
Saçaklardan başlanarak yalıtımın kalınlığına eşit yükseklikte olan bir alın tahtası ile desteklenen ROOFMATE PS levhaları, ısı köprüsü oluşturmadan kenarları birbirlerine sıkıca kenetlenmiş ve şaşırtmalı olarak yerleştirilir.

ROOFMATE PS levhaları, özel tespit çivileri veya vidalar kullanılmak suretiyle baskı çıtaları yardımıyla merteklere tutturulur. ROOFMATE PS levhalar genellikle çalışma platformu olarak kullanılmamalıdır, mertek kalınlık ve aks aralıklarına bağlı olmak koşuluyla uygulama sırasında mertekler üzerinde yürünmelidir.

İç yüzey son kat kaplaması
Ahşap kaplama (lambiri vs.), alçı panel vs. iç kaplama olarak merteklerin altına tespit edilebilir.

Yoğuşma hesaplarına göre genellikle gerekmese de hava geçirimsizliği iyileştirmek için içteki son tabaka ile mertekler arasına bir buhar dengeleyici yerleştirilebilir.

Havalandırma ve baskı çıtası
Çatı örtüsünün (kaplamasının) altında yeterli havalandırma sağlamak amacıyla baskı çıtaları minimum 40 mm kalınlıkta olmalıdır. Baskı çıtaları, havalandırma görevi dışında çatı örtüsü için güçlü bir tutunma düzlemi yaratmaktadır. Bu yüzden baskı çıtasının tespiti, kalite ve ebatlandırılması sağlıklı çatılar için önemlidir ve uzman bir mühendis tarafından belirlenmelidir.

Çatı Tahtası Üzeri FLOORMATE 200
FLOORMATE 200 levhalar çatı tahtası üzerine yerleştirilerek uygulanması, tavan arasının ve ahşap yapının merteklerin) içerden görülecek şekilde projelendirilmesine olanak sağlar. Bu durumda mertekler üzerine uygulanan çatı tahtası veya OSB levhalar içten dekoratif bir ahşap görüntüsü vererek estetik kazandırır.

Su yalıtımı ve buhar kesici
Çatı tahtası veya OSB levha üzerine uygulanan bitümlü su yalıtım membranı, su yalıtım işlevi dışında ısı yalıtım levhaları altında ve sıcak tarafta bir buhar kesici görevi görür. Başka bir çözüm ise buhar geçirgen bir su yalıtım örtüsünün ısı yalıtımı üzerine doğrudan serilmesidir. Yoğuşma hesaplarına göre genellikle gerekmese de hava geçirimsizliği engellemek için istenirse ısı yalıtımının altına bir buhar dengeleyici yerleştirilebilir.

Isı yalıtımı
Saçaklardan başlayarak yalıtımın kalınlığına eşit yükseklikte bir alın tahtası ile desteklenmek suretiyle FLOORMATE 200 levhaları ısı köprüsü oluşturmadan kenarları birbirlerine sıkıca kenetlenmiş ve şaşırtmalı olarak yerleştirilir. FLOORMATE 200 levhaları özel tespit çivileri veya vidalar kullanılmak suretiyle baskı çıtaları yardımıyla çatı tahtası ve merteklere tutturulur. Levha ve baskı çıtaları için tespit sistemlerinin boyutları özellikle yüksek yalıtım kalınlıkları kullanıldığında uzman bir mühendis tarafından belirlenmelidir.

Havalandırma ve baskı çıtası
Çatı örtüsünün (kaplamasının) altında yeterli havalandırma sağlamak amacıyla baskı çıtaları minimum 40 mm kalınlıkta olmalıdır. Baskı çıtaları, havalandırma görevi dışında çatı örtüsü için güçlü bir tutunma düzlemi yaratmaktadır. Bu yüzden baskı çıtasının tespiti, kalite ve ebatlandırılması sağlıklı çatılar için önemlidir ve uzman bir mühendis tarafından belirlenmelidir.

Mertek Arası Isı Yalıtım ve ROOFMATE PS Kombinasyonu
Mertekler arasındaki 12-15 cm yüksekliğindeki aralık, mineral yünlü yalıtım malzemelerinin (kaya yünü, cam yünü gibi) kullanımına imkan ve yer sağlıyor gibi görünse de bu geleneksel çözüm genellikle merteklerin oluşturduğu ısı köprülerini tam olarak engellemez. Bununla birlikte uygulama hataları sonucu, yalıtım ve mertek arasında kalan boşluklar ve dolayısıyla ısı kayıpları nedeniyle hesaplanan yalıtım performansı elde edilemez. Mertekler arasında örneğin mineral yünlü yalıtım malzemeleri kullanılan kırma çatı yalıtım sisteminin verimliliği ve performansı ancak merteklerin üzerine veya altına ek bir yalıtım tabakası yerleştirilmek suretiyle iyileştirilebilir.

Mertek Arası ve Mertek Üstü Yalıtım Kombinasyonunun Avantajları
Herhangi bir ısı yalıtım malzemesi ile mertek arası yalıtılmıfl mevcut çatıların yalıtım performansı, ısı köprülerinin oluşmasını engelliyememektedir. Bu problem Roofmate PS yalıtım levhalarının mertekler üzerinde kullanılmasıyla, tasarruflu ve yüksek yalıtım değerine ulaşan bir çözüm sağlar: merteğin üzerine yerleştirilen 40-60 mm kalınlığındaki ROOFMATE PS "Ahşap Kırma Çatıların Isı Yalıtımı" bölümünde yer alan "Çatı Tahtasız Mertek Üzeri ROOFMATE PS" başlığı altında anlatılan bu tür yalıtım metodunun bütün yararlarını sağlar.

Mertekler Üzerine ROOFMATE PS ile Ek Yalıtım
Mertekler üzerine yerleştirilen çeşitli kalınlıklardaki (iklim bölgelerine göre; 40-60 mm) ROOFMATE PS levhaları tavan arası kullanımında asgari yalıtım (k(U)=0.5-0.25 W/m 2 K) görevini yerine getirir. Kesintisiz yalıtım tabakası merteklerdeki ısı köprülerini en aza indirir, aynı zamanda ahşap yapıyı aşırı sıcaklık değişmelerine karşı korur, çatının yatay yüklere karşı dayanıklılığına katkıda bulunur.

Aşağıda Tablo.1'de tavsiye edilen U (k) W / m 2 K değerleri ve Styrofoam kalınlıkları, ülke standart ve yönetmeliklerine göre (TS 825 -Türk Standartları Enstitüsü; Yapılarda Mecburi Isı Yalıtım Standardı -14 Haziran 1999 Resmi Gazete, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği - 8 Mayıs 2000 Resmi Gazete), enerji limitlerine uygun değerler olmalıdır.

Yapı malzemelerine göre farklılıklar teşkil etmekle birlikte, yapının bütününün enerji limitlerine uygunluğu kontrol edilerek hesaplanmalıdır. ROOFMATE PS levhaları "Ahşap Kırma Çatıların Isı Yalıtımı" bölümünde yer alan "Çatı Tahtasız Mertek Üzeri ROOFMATE PS" başlığı altında tarif edildiği şekilde merteklerin doğrudan üzerine yerleştirilmelidir. Mertek eksen aralığına bağlı olarak ROOFMATE PS kalınlık seçimine dikkat edilmeli, fakat yalıtım levhaları genel bir çalışma platformu olarak kullanılmamalıdır.

Su geçirimsizlik, havalandırma, çatının son kat kaplaması
Çatı örtüsünün (kaplamasının) altında yeterli havalandırma sağlamak amacıyla baskı çıtaları minimum 40 mm kalınlıkta olmalıdır. Isı yalıtım üzerine ve baskı çıtalarının altına buharı geçiren bir su yalıtım örtüsü serilmelidir.

Mertekler arasında yalıtım, buhar kesici, içten son kat kaplama
Kırma çatı yapımı tamamlandıktan sonra; mertekler arası ısı yalıtımı, buhar kesici ve içerden son kat kaplama herhangi bir zamanda uygulanabilir. Nispeten küçük bir yatırımla, en iyi yalıtım değerine ulaşmak için mertek aralarının ek bir yalıtım malzemesiyle boşluksuz olarak doldurulması tavsiye edilir.

Yalıtımın iç, sıcak tarafına su ve ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerine ve konumlarına göre yapılan yoğuşma tahkiki sonucunda bir buhar kesici konulması katmanlar arasında yoğuşmayı önlemek açısından gerekebilir. Alçı levhalar, ahşap kaplamalar (lambiri vs.) iç kaplama olarak merteklerin altına tespit edilir.

Kırma çatı onarımında mertek üzeri yalıtım
Yukarda tarif edilen kombine yalıtım çözümü, mevcut kırma çatıların yalıtım kalitesini artırmak için son kat çatı örtüsünün yenilenmesi sırasında uygulanabilir. Bu çözümün pratik olarak getirdiği avantaj, iç tarafta herhangi bir tadilata gerek kalmaması ve bina içinde rahatsızlığa sebep olmamasıdır.

Yerleştirme işlemi içten dışa doğru yapıldığında, mertekler arasına ek bir yalıtım malzemesi ve ısı yalıtım malzemesinin altına da buhar kesici yerleştirilir. Buhar kesicinin mertek kenarlarında sızdırmazlığı engelleyecek şekilde dönülmesi gerekir. 40-60 mm kalınlıkta ROOFMATE PS ısı yalıtım levhaları mertekler üzerine yerleştirilir ve 40 mm kalınlığında baskı taları altında, ROOFMATE PS levhaları üzerinde buhar geçirimli bir su yalıtım örtüsü serilir.

 

 
Sonraki >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB