spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Uzay Çatılar Yazdır E-posta

UZAY ÇATI :
UZAY ÇATI SİSTEM ELEMANLARI

Borular:
Eksenel basınç veya çekme kuvvetine maruz, sistemin ana taşıyıcıları olan borular, düşük karbonlu ve kaynaklanabilme kabiliyeti yüksek olan St 37, St 42 veya St 52 kalitedeki dairesel kesitli çelik borular DIN 17100'e uygun olarak imal edilirler. Boruların iki ucuna gazaltı kaynak metodu ile kaynatılan aparatların malzemesi de boru malzemesi ile aynı kalitededir.

Küreler:
DIN 17200'e uygun olarak Asilçelik 1040 malzemeden üretilen küreler, proje tasarımına göre 50 mm veya 250 mm çapları arasında boyutlandırılırlar. Sıcak dövme tekniği ile şekillendirilip kumlanarak üzerindeki tufal tabakası alınır. Imalat projesinin gereksinimlerine göre delme, diş çekme, yüzey düzeltme işlemleri CNC tezgahlarda yapılır. Aksine bir talep yok ise 25 mikron kalınlığında elektro galvaniz ile kaplanır.

Somunlar:
Somun tipleri hesaplanan basınç ve çekme kuvvetine göre belirlenir. Somunlar iki yüzeyine açılan yarıklardan ve civatalardan geçen pim ile monte edilirler.

Aşıklar:
Genellikle dikdörtgen kesitli olan aşıklar St 34 veya St 37 kalitededirler. Aşıklar kullanılacak kaplama cinsine ve uzay kafes sisteminin durumuna göre fabrikada imal edilir. Aksine bir istek olmazsa malzeme temizliği yapıldıktan sonra bir kat antipas ve bir kat sonkat boya ile boyanır. Şantiyede civatalar ile monte edilir.

Aşık Dikmeleri:
Aşık Dikmeleri küreler ile aşık bağlantılarını yapmakta kullanılır. Eğer sistemin kendisi çatı eğimini aynı zamanda oluşturmuyor ise, aşık dikme boyları ile bu eğim oluşturulur.

Civatalar:
DIN 13'e uygun olarak üretilen ISO dişli civatalar 8.8 veya 10.9 kalitede olup bu konuda yurdumuzda lider konumda olan firmalara yaptırılır. Titreşimlerden etkilenmemesi için sık dişli olarak üretilirler. Civatalar uygun civata olup dişleri ovalama makinalarındaaçılmaktadır.

KOROZYONA KARŞI KORUMA

Korozyona Karşı Koruma:
Aksine bir talep yok ise civata ve küreler elektro galvaniz, somunlar sıcak daldırma veya elektro galvaniz ile kaplanır.
Borularda isteğe göre aşağıdaki yöntemler uygulanır;
a) Çinko fosfat üzerine epoxy polyester toz fırın boya,
b) Çinko fosfat üzerine polyester toz fırın boya,
c) Sıcak daldırma galvaniz üzerine epoxy polyester toz fırın boya,
d) Sıcak daldırma galvaniz üzerine polyester toz fırın boya.
Aşık ve aşık elemanları hava korumalı sentetik esaslı bir kat antipas ve bir kat sonkat boya ile istenilen renklere boyanır.

PROJELENDİRME

Mimari Tasarım:
Mimari projeye uygun olarak tasarlanan uzay sistemi çelik çatılar, estetik, kullanım amacı ve ekonomik parametreler gözönüne alınarak dizayn edilir. Ayrıca diğer çatı sistemlerine göre hafif ve prefabrik olması, çok büyük açıklıkları geçebilme imkanı vermesi e istenilen renklerde toz fırın boya ile boyanması dolayısı ile mimaride aranılan bir sistem olmaktadır. Uzay sistem yapısı itibarı ile yatay yüklere karşı oldukça mukavemetli olduğu için ülkemiz gibi deprem kuşağında bulunan ülkelerde özellikle tercih edilmektedir.

Statik Hesap Yönetimi:
Yüksek dereceden hiperstatik olan uzay kafes sisteminin statik hesapları tümüyle bilgisayar destekli yapılır. Kullanılan hesap programları matris-deplasman yöntemine dayanır. Hesap çıkışlarında, düğüm noktası deplasmanları, çubuk kuvvetleri, mesnet reaksiyonları ve bütün eleman kesitleri mevcuttur. Tüm yükler düğüm noktalarına etki ettirilir ve küreler yardımı ile borulara aktarılır. Böylece borular sadece eksenel çekme basınç yüklerine maruz bırakılır. Yüklemeler TS 498'e uygundur.

MONTAJ

Montaj:
Montaja başlamadan önce montaj şefi uzay sisteminin kurulacağı yeri, kolon akslarını, ankraj plakalarını mevcut şantiye şartlarını kontrol eder ve şantiye sorumlusundan teslim alır. Varsa montaja engel durumları bir rapor halinde şantiye sorumlusuna sunar ve düzeltilmesini ister. Uygun koşullar sağlandıktan sonra projesine uygun olarak montaja başlanır. Bütün uzay kafes sistem elemanları zorlanmadan ve serbest eksenel durumda civataları sonuna kadar sıkılarak yerine takılır. Montaj sırasında şantiye şefinin talimatlarına uygun olarak sistemin geçici mesnetlenmesi, sisteme gerekli ters sehimin verilmesi ve yapının genel güvenliği sağlanarak, hiçbir civata gevşek olmayacak ve bütün elemanlar tam aksında olacak şekilde montaj tamamlanır. Varsa civata takma ve galvanizleme delikleri yağmur almayacak durumda bırakılır. Yapıda mümkün olduğu kadar kaynaklı işlemlerden kaçınılır. Buna rağmen yapılması gereken kaynaklar korozyona karşı koruması yapılarak teslim edilir.

En çok kullanılan montaj yöntemleri;

1) Sistemin yerde kurularak düşey taşıyıcılar yardımı ile kaldırılması.
2) Sistemin olduğu yerde tekli veya üçlü sistemler halinde kurulması
3) İlk iki yöntemin birlikte kullanılması
4) Sistemi montaj seviyesinde kurup raylar üzerinde kaydırarak nihai pozisyonda sabitlenmesi

NAKLİYE

Nakliye:
Uzay sistem elemanları taşıma esnasında dağılmayacak, çizilmeyecek ve zedelenmeyecek şekilde özel ambalajlarda montaj sahasına nakledilirler. Bu şekilde montaj sırasında geniş stok alanı gerektirmeyen, yükleme ve boşaltmada kolaylık sağlayan ve hava şartlarından etkilenmeyen güvenli bir taşıma sağlanır.

 

 

 

 

 

  

 

 
< Önceki
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB