Hazır Şap Dökülerek Helikopterlerle Tesviye Edilmesi